Kegiatan Pembangunan

Pembangunan yang dijalankan adalah pembangunan yang sejalan dengan dinamika yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tertumpu pada kekuatan nilai swadaya masyarakat dan kegotong royongan dalam bentuk kerjasama yang sepontan ataupun otodidak serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela.

Swadaya masyarakat dapat menumbuh kembangkan peran serta yang mandiri, serta rasa persatuan dan kebersamaan. Mempunyai inisiatif serta bersifat tidak mudah menggantungkan diri kepada pihak lain, percaya pada kemampuan diri sendiri dengan tidak mengabaikan bantuan dari luar yang wajar dan tidak mengikat serta hasilnya akan dinikmati secara bersama-sama secara adil.

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan